Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
573_e5f6ad6ce374177eef023bf5d0c018b6
Meno
KAČÍREK Ľuboš, Mgr., PhD.
Registračné číslo
R-0470
Jazykové znalosti
slovinsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-905-742 977
Civilné povolanie
univerzitný pedagóg
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: EUBA 2015/61 - Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2015
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti