Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
41_3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc
Meno
JUPE Magdaléna, RNDr.
Registračné číslo
R - 0037
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-63451800
Mobil
+421-905-327390
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1991
vydal No: 39/0/91/04 IZOV
v roku 2004
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1997
vydal No: 986 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1997
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-64 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 23
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 29
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
región SPIŠ
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,