Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
379_a02ffd91ece5e7efeb46db8f10a74059
Meno
JUHÁSOVÁ Dária, PhDr.
Registračné číslo
R-0278
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-902-180 592
Skype
darka1113
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2012
vydal No: 11/2012 BKIS Bratislava
v roku 2012
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
Územná špecializácia
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin, príležitostne,