Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
40_d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0
Meno
JEŽOVICOVÁ Adelinda
Registračné číslo
R - 0039
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-55568505
Mobil
+421-905-309 455
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1993
vydal No: 0103 BKIS Bratislava
v roku 1993
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-39 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 18
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
Časové možnosti
neobmedzené,