Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
1986_8c249675aea6c3cbd91661bbae767ff1
Meno
JAVOROVÁ Dáša
Registračné číslo
R-0479
Jazykové znalosti
slovensky
Bydlisko
Obec
Turany
Okres
Martin
Kontakt
Mobil
+421-915-898 768
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: 3/2017 Soňa Greksáková - Šíp, Martin
v roku 2017
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) 3 years/roky
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) 3 years/roky
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
počas víkendov, príležitostne,