Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
38_a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa
Meno
JÁNOŠKOVÁ Janetta
Registračné číslo
R - 0005
Jazykové znalosti
anglicky
japonsky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-258585, +421-905-258585
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2016
vydal No: GZ BMWA: 2021-0.230.115 - Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Wien
v roku 2021
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-38 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 18
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 18
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 18
vedúci zájazdu
Krajina TURECKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA
Prax (roky) - 5
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
TURECKO
VEĽKÁ BRITÁNIA
Časové možnosti
neobmedzené,