Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2373_5f14615696649541a025d3d0f8e0447f
Meno
IVANOVIČ Jovan
Registračné číslo
R-0535
Jazykové znalosti
anglicky
chorvátsky
srbsky
Bydlisko
Obec
Šamorín
Okres
Dunajská Streda
Kontakt
Mobil
+421-911-407 100
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: J/010/2017 DespaD sro. Nitra
v roku 2017
Odborná špecializácia
delegát cestovnej kancelárie
Krajina ČIERNA HORA
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
PCR Krajina:
ČIERNA HORA
Časové možnosti
príležitostne,