Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Ivanová - 180 x 240
Meno
IVANOVÁ Jana, Mgr.
Registračné číslo
R-0554
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Trnavá Hora
Okres
Žiar nad Hronom
Kontakt
Mobil
+421-905-856 500
Skype
JANA IVANOVA
Civilné povolanie
inštruktor prvej pomoci
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: 2/2020 Soňa Greksáková - ŠÍP Martin
v roku 2020
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
Časové možnosti