Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
574_f0e52b27a7a5d6a1a87373dffa53dbe5
Meno
HOZÁKOVÁ Renáta, Mgr.
Registračné číslo
R-0471
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Veľké Zálužie
Okres
Nitra
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2011
vydal No: 12/30/11/94/2011 Európska vzdelávacia akadémia Bratislava
v roku 2011
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti