Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
513_3dc4876f3f08201c7c76cb71fa1da439
Meno
HORNÍKOVÁ Mária, Mgr.
Registračné číslo
R-0442
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-453 556
Skype
axynko
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2016
vydal No: GZ: 37.400/0001-I/5a/2016
v roku 2016
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2004
vydal No: 1148 MISTRÁL Bratislava
v roku 2004
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-36 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 4
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 4
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 4
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
NEMECKO
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,