Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
super milan homola Milan Homola 2021
Meno
HOMOLA Milan, Ing.
Registračné číslo
R - 0072
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-902-154 181
Civilné povolanie
stavebný inžinier
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1995
vydal No: 73/0/95/04 IZOV Bratislava
v roku 2004
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1978
vydal No: 228 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1978
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 37
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 20
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 30
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 20
vedúci zájazdu
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) -30
vedúci zájazdu
Krajina ČÍNA
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina IZRAEL
Prax (roky) - 20
vedúci zájazdu
Krajina USA
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina GRUZÍNSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina ARMÉNSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina MONGOLSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RAKÚSKO
TALIANSKO
GRÉCKO
ČÍNA
EGYPT
IZRAEL
USA
GRUZÍNSKO
ARMÉNSKO
MONGOLSKO
Časové možnosti
neobmedzené,