Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Haneková 2022
Meno
HANEKOVÁ Katarína, Mgr.
Registračné číslo
R-0060
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Lipovec
Okres
Martin
Kontakt
Mobil
+421-905-833 504
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1997
vydal No: 18/10/97/03 Inštitút zahraničného obchodu Bratislava
v roku 1997
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 25
Územná špecializácia
Časové možnosti