Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
352_371bce7dc83817b7893bcdeed13799b5
Meno
HANČÁKOVÁ Zita
Registračné číslo
R-0320
Jazykové znalosti
nemecky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Košice
Okres
Košice
Kontakt
Telefón
+421-55-6322057
Mobil
+421-903-626 855
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2010
vydal No: 67/2010 INŠTITÚT VZDELÁVANIA Košice
v roku 2010
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 10
Územná špecializácia
PCR Krajina:
POĽSKO
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,