Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
227_705f2172834666788607efbfca35afb3
Meno
HALUŠKOVÁ Jana
Registračné číslo
R-0201
Jazykové znalosti
španielsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-63452139
Mobil
+421-907-784313
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
delegát cestovnej kancelárie
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 14
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
ŠPANIELSKO
Časové možnosti
príležitostne,