Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
133_9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43
Meno
GUTHOVÁ Lucia, Mgr.
Registračné číslo
R-0142
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bardejov
Okres
Bardejov
Kontakt
Telefón
+421-54-4744003
Mobil
+421-904-260777
Civilné povolanie
manažérka - Turisticko-informačná kancelária v Bardejove
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2012
vydal No: # 70/31/2012 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2012
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-34 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
city tourist info point / TIK Bardejov
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
sprievodca po meste BARDEJOV
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
Územná špecializácia
ACR Región:
región ŠARIŠ
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
región ŠARIŠ
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Časové možnosti
príležitostne,