Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
27_02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0
Meno
GREKSÁKOVÁ Soňa
Registračné číslo
R - 0010
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Martin
Okres
Martin
Kontakt
Telefón
+421 43 423 7878
Mobil
+421-905-115646
Fax
+421 43 423 7878
Skype
casipmartin2
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2010
vydal No: 18/2010 ÚS SČK Martin
v roku 2010
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1975
vydal No: 32/0/01/04 IZOV Bratislava
v roku 2004
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA
Prax (roky) - 7
delegát cestovnej kancelárie
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 13
Územná špecializácia
PCR Krajina:
CHORVÁTSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA
Časové možnosti
príležitostne,