Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
390_a01a0380ca3c61428c26a231f0e49a09
Meno
GRANČAY Nóra, Ing., PhD.
Registračné číslo
R-0330
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
čínsky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-910939 147
Civilné povolanie
univerzitný pedagóg
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - sprievodca v zámku SCHLOSSHOF (Rakúsko)
od roku 2013
vydal Schloss Hof
v roku 2013
AUSTRIA / RAKÚSKO - registered guide/autorizovaný
od roku 2015
vydal BMWFW-37.400/0001-I/5a/2016
v roku 2016
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No:#98/16/2013 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2013
certifikát - sprievodca BRATISLAVSKÝ HRAD
od roku 2015
vydal Slovenské národné múzeum
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 7
Územná špecializácia
Časové možnosti