Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
478_cfee398643cbc3dc5eefc89334cacdc1
Meno
GRANČAY Martin, Ing., PhD.
Registračné číslo
R-0408
Jazykové znalosti
španielsky
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-960 490
Civilné povolanie
univerzitný pedagóg
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: EUBA 2015/3 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,