Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Godárovýá 2022
Meno
GODÁROVÁ Zuzana, Ing.
Registračné číslo
R-0304
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-904-983 067
Skype
zgodarova_1
Facebook
https://www.facebook.com/zuzana.klimkova.9/, https://www.facebook.com/HudobnySprievodcaPoBratislave/
Linkedin
https://www.linkedin.com/in/zuzana-godarova-b07813ab/
Iný kontakt
https://www.youtube.com/channel/UCM1mPCNm0MAzQ0mfp4uKXzw, http://zgodarova.podbean.com/
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2015
vydal No:06-114/2015 Slovenský červený kríž BA
v roku 2015
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2013
vydal No: GZ BMAW: 2023-0.057.972 Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
v roku 2023
certifikát - sprievodca BRATISLAVSKÝ HRAD
od roku 2015
vydal Slovenské národné múzeum - Historické múzeum
v roku 2015
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2008
vydal No: 42/2008 BKIS Bratislava
v roku 2008
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-33 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - RAKÚSKO
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 10
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
PCR Krajina:
RAKÚSKO
Časové možnosti
neobmedzené,