Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
339_04025959b191f8f9de3f924f0940515f
Meno
GODÁROVÁ Zuzana, Ing.
Registračné číslo
R-0304
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-904-983 067
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI
od roku 2015
vydal No:06-114/2015 Slovenský červený kríž BA
v roku 2015
AUSTRIA / RAKÚSKO - registered guide/autorizovaný
od roku 2013
vydal No: 2020-0.072.300 BMDW
v roku 2020
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2008
vydal No: 42/2008 BKIS Bratislava
v roku 2008
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 12
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - RAKÚSKO
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 7
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
PCR Krajina:
RAKÚSKO
Časové možnosti
neobmedzené,