Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
262_36660e59856b4de58a219bcf4e27eba3
Meno
GLUTOVÁ Jaroslava, Mgr.
Registračné číslo
R-0224
Jazykové znalosti
nemecky
francúzsky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907- 064 524
Civilné povolanie
tlmočník
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK Bratislava
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2002
vydal No: IZOV Nitra
v roku 2002
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2008
vydal No: 33/2998 BKIS Bratislava
v roku 2008
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 20
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 20
vedúci zájazdu
Krajina EURÓPA
Prax (roky) - 20
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
TALIANSKO
FRANCÚZSKO
RUSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA
CYPRUS
TALIANSKO (Sicília-Kalábria)
FRANCÚZSKO (Paríž)
Časové možnosti