Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
228_74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb
Meno
GHANEMOVÁ Tatiana, Ing.
Registračné číslo
R-0202
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907-472983
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2007
vydal No:06/2007 BKIS Bratislava
v roku 2007
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
Časové možnosti
príležitostne,