Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
new orez Gembický 180x240 2020
Meno
GEMBICKÝ Gabriel
Registračné číslo
R-0550
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Rožňava
Okres
Rožňava
Kontakt
Mobil
+421-918-206 996
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: 7/2020/SCR Pro scholaris, Žilina
v roku 2020
Krásnohorská jaskyňa - sprievodca
od roku 2021
vydal Speleologická vodcovská služba Krásnohorská Dlhá Lúka
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
sprievodca - Krásnohorská jaskyňa
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
VYSOKÉ TATRY
mesto KOŠICE
región GEMER
NÍZKE TATRY
SLOVENSKÝ RAJ
SLOVENSKÝ KRAS národný park
mesto ROŽŇAVA
MURÁNSKA PLANINA - národný park
Gotická cesta (Gemer-Spiš)
MALOHONT - región
DCR Región:
VYSOKÉ TATRY
mesto KOŠICE
región GEMER
NÍZKE TATRY
SLOVENSKÝ RAJ
SLOVENSKÝ KRAS národný park
mesto ROŽŇAVA
MURÁNSKA PLANINA - národný park
Gotická cesta (Gemer-Spiš)
MALOHONT - región
Časové možnosti
neobmedzené,