Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
26_4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677
Meno
GAŽOVÁ Ľubica
Registračné číslo
R - 0021
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-392853
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1992
vydal No: 785 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1992
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 22
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
Časové možnosti
neobmedzené,