Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
579_258be18e31c8188555c2ff05b4d542c3
Meno
GAŠPARÍKOVÁ Jana, PhDr.
Registračné číslo
R-0491
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-5249 5475
Mobil
+421-904-655 109
Civilné povolanie
vedecký pracovník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2017
vydal No: 3/2017 BKIS Bratislava
v roku 2017
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina krajiny EÚ
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
krajiny Európskej Únie
Časové možnosti
neobmedzené,