Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2376_6ee69d3769e832ec77c9584e0b7ba112
Meno
GARAMSZEGI Viktor Emanuel
Registračné číslo
R-0538
Jazykové znalosti
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Košice
Okres
Košice
Kontakt
Mobil
+421-910-161 361
Civilné povolanie
študent
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 058/2019/13/1 Global Education Centre Košice
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina TURECKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto KOŠICE
DCR Región:
mesto KOŠICE
PCR Krajina:
TURECKO
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin,