Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
533_df877f3865752637daa540ea9cbc474f
Meno
GÁLIK Attila, Mgr.
Registračné číslo
R-0454
Jazykové znalosti
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Nové Zámky
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Mobil
+421-905-323 410
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2012
vydal No: 2012/2011/NZ Akadémia vzdelávania Bratislava
v roku 2012
MAĎARSKO -ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2017
vydal No: TG-000056 - MKEH Budapešť
v roku 2017
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA (Anglicko-Škótsko)
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina ÍRSKO
Prax (roky) - 2
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA (Praha)
Prax (roky) - 2
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - MAĎARSKO
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 2
sprievodca po meste BANSKÁ ŠTIAVNICA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
mesto BANSKÁ ŠTIAVNICA
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
MAĎARSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA (Anglicko-Škótsko)
ÍRSKO
Časové možnosti
neobmedzené,