Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Fornerová Marianna 180x240
Meno
FORNEROVÁ Mariana, Mgr.
Registračné číslo
R-0556
Jazykové znalosti
španielsky
francúzsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Zeleneč
Okres
Trnava
Kontakt
Mobil
+421-949-096 937
Facebook
zažijšpanělsko
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 2019/04 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2019
certfikát - ANALÚZIA - sprievodca cestovného ruchu regiónu
od roku 2019
vydal No: 5159 JUNTA DE ANDALUCÍA
v roku 2019
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-7 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
MAROKO
ŠPANIELSKO (Andalúzia)
JORDÁNSKO
Časové možnosti