Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2356_ea204361fe7f024b130143eb3e189a18
Meno
FORGÁČOVÁ Nadežda, Mgr.
Registračné číslo
R-0519
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-915-743 073
Civilné povolanie
pedagóg
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2019
vydal No: EUBA 2019/14 Ekonomická univerzita v Bratislave
v roku 2019
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-61 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
Časové možnosti