Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
oleg.fesenko
Meno
FESENKO Oleg, Ing.
Registračné číslo
R-0433
Jazykové znalosti
ukrajinsky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-944-053 401 (11:00-19:00)
Skype
Goodwin Bratislava Tour (11:00-19:00)
Iný kontakt
Whatsup / Wiber: +421-944-053 401 (11:00-19:00)
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu / vedúci zájazdu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2021
vydal No: 4/151/2021 RESCUE ACADEMY sro. Považská Bystrica
v roku 2021
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: 04/2015 HOST Bratislava
v roku 2015
koncesia - taxislužba
od roku 2019
vydal No:OU-BA-OCDPKI-2019/145281 - Okresný úrad Bratislava
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
preprava osobným motorovým vozidlom
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 4
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Časové možnosti
neobmedzené,