Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Feldeková
Meno
FELDEKOVÁ Ľubomíra, Mgr.
Registračné číslo
R-0121
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907-389480
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1993
vydal No: IZOV Bratislava
v roku 1993
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1992
vydal No: 851 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1992
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-60 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) 20 years/rokov
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Časové možnosti
neobmedzené,