Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2341_c8dfece5cc68249206e4690fc4737a8d
Meno
FEDOR Timotej
Registračné číslo
R-0506
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Ľubica
Okres
Kežmarok
Kontakt
Mobil
+421-903-982 713
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 37/2018/ZA PRO SCHOLARIS, Žilina
v roku 2018
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO (Krakov, Tatry)
Prax (roky) 1 year/rok
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) 1 year/rok
Územná špecializácia
ACR Región:
VYSOKÉ TATRY
región ORAVA
región LIPTOV
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
región HOREHRONIE
MALÁ FATRA - Terchová
DCR Región:
VYSOKÉ TATRY
región ORAVA
región LIPTOV
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
región HOREHRONIE
MALÁ FATRA - Terchová
PCR Krajina:
POĽSKO (Krakov, Tatry)
Časové možnosti
neobmedzené,