Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
175_82161242827b703e6acf9c726942a1e4
Meno
DZVONIK Slavomír, Ing.
Registračné číslo
R-159
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Trnava
Okres
Trnava
Kontakt
Mobil
+421-902-717 512
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2005
vydal No: 1287 MISTRÁL Bratislava
v roku 2005
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-32 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
SLOVENSKO (celé)
kraj TRNAVA
DCR Región:
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
SLOVENSKO (celé)
kraj TRNAVA
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
Časové možnosti
neobmedzené, dohodou,