Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2320_a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82
Meno
DZIMKOVÁ Renata, Ing.
Registračné číslo
R-0503
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Žilina
Okres
Žilina
Kontakt
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2016
vydal No:30/2016/ZA Súkromná obchodná akadémia Žilina
v roku 2016
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti