Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2321_761c7920f470038d4c8a619c79eddd62
Meno
ĎUROVCOVÁ Katarína, Ing.
Registračné číslo
R-0505
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-948-039 606
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2012
vydal No: 5/2012 BKIS Bratislava
v roku 2012
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-6 / 2021 Slovenský červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
vedúci zájazdu
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 8
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
mesto BRATISLAVA a okolie
PCR Krajina:
PO CELOM SVETE
Časové možnosti
príležitostne,