Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Dubovicky 180x240
Meno
DUBOVICKY Gejza, Mgr.
Registračné číslo
R-0247
Jazykové znalosti
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Bátka
Okres
Rimavská Sobota
Kontakt
Mobil
+421-919-040 090
Skype
dubo3330
Civilné povolanie
manažér
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2009
vydal No: 03/2009 EZOTOUR Prešov
v roku 2009
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-5 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 4
delegát cestovnej kancelárie
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) - 2
delegát cestovnej kancelárie
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 2
pútnicke zájazdy
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
VYSOKÉ TATRY
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
región SPIŠ
SLOVENSKÝ RAJ
mesto KOMÁRNO a okolie
DCR Región:
VYSOKÉ TATRY
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
región SPIŠ
SLOVENSKÝ RAJ
mesto KOMÁRNO a okolie
Časové možnosti
neobmedzené,