Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
342_58238e9ae2dd305d79c2ebc8c1883422
Meno
DOLINSKÁ Marta, Mgr.
Registračné číslo
R-0305
Jazykové znalosti
španielsky
taliansky
rusky
Bydlisko
Obec
Trnava
Okres
Trnava
Kontakt
Mobil
+421-905-654 779, +39-3277-003 402
Skype
matagiramondo
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2002
vydal Nr: 137/A/02/2006 EuVA Bratislava
v roku 2006
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina PORTUGALSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 10
Územná špecializácia
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
kúpele PIEŠŤANY a okolie
mesto TRNAVA
PCR Krajina:
RAKÚSKO
NEMECKO
POĽSKO
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
GRÉCKO
CHORVÁTSKO
PORTUGALSKO
FRANCÚZSKO
Časové možnosti
neobmedzené,