Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
472_ef575e8837d065a1683c022d2077d342
Meno
DE BELATH Simone
Registračné číslo
R-0405
Jazykové znalosti
taliansky
francúzsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-915-477 640
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: #170/31/2014 Slovenská spolonosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2014
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
región ORAVA
mesto KOŠICE
región SPIŠ
mesto BARDEJOV
PCR Krajina:
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
Časové možnosti
neobmedzené,