Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
355_82cec96096d4281b7c95cd7e74623496
Meno
ČUNDERLÍKOVÁ Nina, Mgr.,Bc., DiS.
Registračné číslo
R-0316
Jazykové znalosti
nemecky
francúzsky
anglicky
grécky
Bydlisko
Obec
Banská Bystrica
Okres
Banská Bystrica
Kontakt
Mobil
+421-908-608 191
Skype
ninulik8
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
GREECE/GRÉCKO - licenced guide/autorizovaný
od roku 2013
vydal No: 1438 Ministry of Tourism
v roku 2013
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2007
vydal No: 60/2007 Krajské osvetové stredisko Nitra
v roku 2007
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 12
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 12
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) -12
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) -12
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA
Prax (roky) -12
vedúci zájazdu
Krajina ALBÁNSKO
Prax (roky) - 2
GREECE/GRÉCKO - licenced guide/autorizovaný
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
ACR Región:
kraj BANSKÁ BYSTRICA
DCR Región:
kraj BANSKÁ BYSTRICA
PCR Krajina:
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
GRÉCKO
FRANCÚZSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA
ALBÁNSKO
Časové možnosti
neobmedzené,