Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
20_98f13708210194c475687be6106a3b84
Meno
ČUBRÍKOVÁ Eva, RNDr.
Registračné číslo
R - 0031
Jazykové znalosti
anglicky
japonsky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-63822172
Mobil
+421-903-768334
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1993
vydal No: 450 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1993
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 20
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 20
driver-guide / sprievodca s vlastným automobilom
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 20
cyklo zájazdy
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 20
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,