Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
385_dc912a253d1e9ba40e2c597ed2376640
Meno
CSÖRGŐ Enikő
Registračné číslo
R-0323
Jazykové znalosti
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Gabčíkovo
Okres
Dunajská Streda
Kontakt
Mobil
+421-918-568 639
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2011
vydal No: 2012-4441/10708:218-RP Ministerstvo školstva SR
v roku 2012
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) 2 years/roky
tourist guide HUNGARY / sprievodca CR Maďarsko
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) 2 years/roky
Územná špecializácia
PCR Krajina:
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,