Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
558_1bb91f73e9d31ea2830a5e73ce3ed328
Meno
CSAPLÁR Juraj
Registračné číslo
R-0466
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-760 111
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu / vedúci zájazdu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2008
vydal No: 125/2008/313 EuVA Bratislava
v roku 2008
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-59 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) 9 years/rokov
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
Časové možnosti
neobmedzené,