Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
19_1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4
Meno
ČORNÁ Blanka, Ing.
Registračné číslo
R - 0049
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-343588
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2019
vydal No: GZ BMWA: 37.400/0001-IV/6a/2019 BMDW
v roku 2019
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1986
vydal IZOV Nitra
v roku 1986
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1992
vydal No: 57/2006 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
v roku 2006
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-9 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 27
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 27
vedúci zájazdu
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 12
cyklo zájazdy
Krajina SLOVENSKO a RAKÚSKO
Prax (roky) - 12
incentive / incentívna turistika
Krajina SLOVENSKO a RAKÚSKO
Prax (roky) - 12
fam tripy a press tripy
Krajina SLOVENSKO a RAKÚSKO
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,