Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
545_647bba344396e7c8170902bcf2e15551
Meno
CHLEPKOVÁ Mária, Ing.
Registračné číslo
R-0460
Jazykové znalosti
slovensky
Bydlisko
Obec
Martin
Okres
Martin
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: 3/2017 - CK ŠÍP Martin
v roku 2017
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-63 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto MARTIN
DCR Región:
mesto MARTIN
Časové možnosti
počas víkendov, príležitostne,