Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
1998_c5b2cebf15b205503560c4e8e6d1ea78
Meno
CHILOVÁ Christine, Mgr.
Registračné číslo
R-0478
Jazykové znalosti
španielsky
anglicky
portugalsky
Bydlisko
Obec
Nitra
Okres
Nitra
Kontakt
Mobil
+421-907-402 770
Civilné povolanie
sprievodca cestovného ruchu - tlmočník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2016
vydal No: J/019/2016 DespaD, sro. Nitra
v roku 2016
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti