Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
422_f85454e8279be180185cac7d243c5eb3
Meno
CHALMOVSKÝ Miroslav, Mgr.
Registračné číslo
R-0356
Jazykové znalosti
česky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Štúrovo
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Mobil
+421-907-590 468
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
licenced for/povolenie BUDAPEST/ESZTERGOM/VISEGRAD
od roku 2014
vydal Magyar Kereskedelmi Engedéyezési Hivatal
v roku 2014
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 205
vydal No:48/2005 Krajské osvetové stredisko Nitra
v roku 2005
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 9
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 9
plavby OSTRIHOM-VISEGRÁD-BUDAPEŠŤ
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 9
zájazdy ESZTERGOM-VISEGRAD-BUDAPEST
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 9
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - MAĎARSKO
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 9
Územná špecializácia
ACR Región:
JUŽNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
JUŽNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
MAĎARSKO
CHORVÁTSKO
Časové možnosti
počas prázdnin,