Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2374_8cbd005a556ccd4211ce43f309bc0eac
Meno
ČEMEZ Alexander, PhDr., PhD.
Registračné číslo
R-0536
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Trenčín
Okres
Trenčín
Kontakt
Mobil
+421-908-065 048
Civilné povolanie
lektor
Osvedčenie o kvalifikácii
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
POĽSKO
Časové možnosti
neobmedzené,