Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
4_a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c
Meno
ČECHOVÁ Dagmar, Mgr.
Registračné číslo
R-0073
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-513910
Fax
+421-2-53411708
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1995
vydal No: 12/0/85/04 IZOV Bratislava
v roku 2004
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1995
vydal No: 0906 Magistrát mesta Bratislava
v roku 2000
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 13
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 11
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 11
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
POĽSKO
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,