Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
271_7f100b7b36092fb9b06dfb4fac360931
Meno
BUKOVÁ Tatiana, Mgr
Registračné číslo
R-0403
Jazykové znalosti
francúzsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Ružomberok
Okres
Ružomberok
Kontakt
Mobil
+421-944-117 013
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2007
vydal No: 8/2007Academia Istropolitana Bratislava
v roku 2007
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
vedúci zájazdu
Krajina EGYPT
Prax (roky) - 3
vedúci zájazdu
Krajina TUNISKO
Prax (roky) - 4
vedúci zájazdu
Krajina MAROKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina IRÁN
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
DCR Región:
región LIPTOV
Časové možnosti
neobmedzené,