Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
16_c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf
Meno
BRENDLOVÁ Eva, Ing.
Registračné číslo
R - 0030
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-43331012
Mobil
+421-903-192372
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1991
vydal No: 61/32/91/03 IZOV Bratislava
v roku 2003
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1987
vydal No: Magistrát mesta Bratislava
v roku 1987
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 33
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 33
vedúci zájazdu
Krajina EURÓPA
Prax (roky) - 30
vedúci zájazdu
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 30
študijné zájazdy
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 30
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
PO CELOM SVETE
Časové možnosti
neobmedzené,