Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Blecha U76 180x240. 1jpg
Meno
BLECHA Milan, Ing.
Registračné číslo
R-0171
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-948-306 192
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - sprievodca v zámku SCHLOSSHOF (Rakúsko)
od roku 2009
vydal SchlossHof
v roku 2009
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2014
vydal No: GZ BMWA: 37.400/0001-IV/6a/2020
v roku 2014
certifikát - sprievodca ZÁMOK EISENSTADT (Rakúsko)
od roku 2012
vydal Esterhazy Schloss Eisenstadt
v roku 2012
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1998
vydal No: 83/A/98/2006 Európska vzdelávacia akadémia Bratislava
v roku 2006
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-31 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 21
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) -30
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 20
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 16
vedúci zájazdu
Krajina ŠVAJČIARSKO
Prax (roky) -15
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO (Paríž)
Prax (roky) - 10
delegát cestovnej kancelárie
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 30
závody Formula 1
Krajina MONACO / MONTE CARLO
Prax (roky) - 16
motor shows / autosalóny
Krajina EURÓPA
Prax (roky) - 16
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - RAKÚSKO
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
NEMECKO
TALIANSKO
ŠVAJČIARSKO
CHORVÁTSKO
EURÓPA
FRANCÚZSKO (Paríž)
MONACO / MONTE CARLO
Časové možnosti
neobmedzené,